Pravno obvestilo

Vsa besedila, slike, grafike, animacije in druga vsebina spletne strani www.potujnekam.com so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine, razen kjer je to navedeno drugače. Vsebino spletnih strani ali njenih delov ni dovoljeno kopirati, uporabljati na spletnih straneh drugih podjetij, razpečavati, spremeniti ali na kakršenkoli drug način javno reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja SMR&Co, d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. Vsebino strani si lahko ogledujete, kopirate, natisnete izključno za osebno uporabo, pod pogojem, da vsebino uporabljate v informativne in neprofitne namene.

Uporaba vsebine, ki je objavljena na naših spletnih straneh, poteka na lastno odgovornost uporabnika.

Vsebina strani je informativnega značaja, zato SMR&Co, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršnokoli morebitno škodo, ki bi obiskovalcu nastala kot posledica uporabe informacij na spletnih straneh.

Ogledovanje in brskanje po naših spletnih straneh se izvaja na lastno odgovornost. SMR&Co, d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane pri uporabi datotek in podatkov s spletnih strani. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne računalniške viruse, ki nastanejo kot rezultat presnemavanja datotek ali podatkov z naših spletnih strani.

Naša spletna stran vsebuje tudi povezave do drugih spletnih strani pravnih in fizičnih oseb, za katere ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za vsebino, obliko in vnesene spremembe teh strani, kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do obiskovalcev spletnih strani.

Čeprav delujemo z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, ki jih objavljamo na naši spletni strani, in skrbimo za njihovo pravilnost in ažurnost, je naša kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na naši spletni strani. Če nas boste opozorili na napake, jih bomo poskusili kar najhitreje odpraviti.

Logotipi so registrirane znamke, za katere ima dovoljenje za uporabo SMR&Co, d.o.o. Prepovedana je reprodukcija, ali raba celote, ali dela logotipa v kakršnikoli obliki, razen s pisnim dovoljenjem SMR&Co, d.o.o.

Slike objavljene na spletni strani www.potujnekam.com so zakonito kupljene v foto arhivih Shutterstock Images, iStockphoto in Dreamstime ali pa so last naših partnerjev, ki so nam dovolili njihovo uporabo.